Rekrutacja do SP nr 14
na rok 2024/25

Rekrutacja do Przedszkola nr 17
na rok 2024/25

baza

Zapraszamy do obejrzenia

Zarządzenie Prezydenta Miasta

Dokumenty do naboru:

Wniosek o przyjęcie do klasy I spoza okręgu

Wniosek o przyjęcie do szkoły spoza okręgu

Zgłoszenie do szkoły

Deklaracja – język mniejszości

Deklaracja – religia

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych dzieci

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Potwierdzenie woli

Zgoda na wizerunek

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 do 15 marca 2024 roku (uzupełniające od 2 do 06 maja 2024 roku)
Dokumenty prosimy dostarczyć
do sekretariatu szkoły.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – termin od 4 marca godz. 9.00 do 20 marca godz. 15.00 (uzupełniające od 15 maja godz. 9.00 do 20 maja godz. 15.00).

Wniosek prosimy dostarczyć
do sekretariatu szkoły.

Skip to content