Ogłoszenia


UWAGA!
4.09.2023 r. Swietlica szkolna jest czynna
od 7:00 do 16:00.(2kB)

(2kB)

(2kB)


SZKOŁA W PROJEKCIE

WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI W MIEŚCIE RACIBÓRZ

Informacja o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz"

Ogłoszenie o rekrutacji nauczycieli na szkolenia

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej dla dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu

Ogłoszenie o rekrutacji uzupełniającej dla dzieci na zajęcia dodatkowe w ramach projektu - rok szkolny 2022/23


(2kB)


WSPARCIE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY


Miło nam poinformować, że Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 realizuje projekt "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - Miasto Racibórz"

Informacja o projekcie(2kB)

Nabór do klasy I
w SP14 w roku szkolnym 2023/2024Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz
Zgłoszenie do szkoły (załącznik nr1)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr2)
Wniosek o przyjęcie do klasy I (załącznik nr3)
Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka (załącznik nr4)


(2kB)

Bezpłatne warsztaty "Koduje z Gigantami -RetroProgramowanie" dla dzieci i młodzieży odbędą się 11 i 12 lutego od godz. 9.00 do 18.35 w Raciborzu przy ulicy Mickiewicza 10A na 1 piętrze, sala nr 2.
Zapisy odbywają się na stronie:

Zapisy


(2kB)(2kB)

(2kB)
Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz.17.30 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów przyszłej klasy I. Na spotkanie zaprasza Dyrektor Szkoły i wychowawca.(2kB)

SZKOLNY FESTYN RODZINNY
Rada Rodziców, Uczniowie i Nauczyciele ZAPRASZAJĄ na Szkolny Festyn Rodzinny w SP 14
03.06.2022 r. - boisko szkolne lub sala gimnastyczna.
Godz. 16.00
W programie:
1. Program artystyczny -występy uczniów.
2. Loteria fantowa.
3. Wyścigi "na wesoło" klas I- III i IV-VI wraz z rodzicami (w drużynie dwóch rodziców).
4. Mecze pomiędzy rodzicami i uczniami klas VII- VIII w dwa ognie i piłkę nożną.
W trakcie festynu czynna kawiarenka: "swojskie rodzinne ciasta"", kawa, herbata, napoje , lody.
Kiełbasa z grilla.
Zwracamy się z prośbą o przekazywanie fantów na "Szkolną loterię", która odbędzie się w trakcie festynu.
ZAPRASZAMY!!!(2kB)

(2kB)

DARY DLA UKRAINY(2kB)

Nabór do klasy I
w SP14 w roku szkolnym 2022/2023Zarządzenie Prezydenta Miasta Racibórz
Ogłoszenie o naborze do klasy I
Zgłoszenie do szkoły (załącznik nr1)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania (załącznik nr2)
Wniosek o przyjęcie do klasy I (załącznik nr3)
Obwód Szkoły Podstawowej nr 14 (załącznik nr4)


(2kB)

ZMIANA FORMY ZEBRANIA


W dniu 24 stycznia 2022 r. odbędą się zebrania z rodzicami, tak jak wcześniej zaplanowano, z tym, że odbędą sie one online. Prosimy korzystać z kont dzieci.

godz.17.15 - kl.I-III

godz.17:45 - kl. IV-VIII(2kB)

ZEBRANIA


W dniu 24 stycznia 2022 r. odbędą się zebrania z rodzicami:

godz.17.00 - kl.I-III

godz.17:30 - kl. IV-VIII

Spotkania odbywać się bedą zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego - obowiązkowa dezynfekcja rąk, noszenie maseczek zakrywajacych nos i usta oraz zachowanie dystansu społecznego - min. 1,5 metra.(2kB)


(883kB)


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Przyjaciele naszej szkoły

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam,

by upłynęły one w zdrowiu, szczęściu,

wśród bliskich i kochanych osób,

w atmosferze wzajemnego zrozumienia,spokoju i miłości.

Zbliżający się 2022 rok niech przyniesie

wiele powodów do radości.

oraz nadzieję

na realizację osobistych planów i zamierzeń

Dyrektor i Rada Pedagogiczna ZSP1(2kB)


Pożegnanie lata

(2kB)


ZEBRANIA


W dniu 13 września 2021 r. odbędą się spotkania z rodzicami:

godz. 16:30 - 17.00 kl.I-III

godz. 17:00 - 18.30 kl. IV-VIII

godz. 17:45 - zebranie Rady Rodziców Szkoły

Spotkania będą się odbywały w wyznaczonych, zdezynfekowanych klasach zgodnie z przydziałem dla poszczególnych klas obowiązującym w trakcie nauczania. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce. Na terenie szkoły, w trakcie spotkań będzie obowiązywać noszenie maseczek.(2kB)

Szczepienia uczniów
(2kB)


Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022


godz.8:00 - kl.I na sali gimnastycznej,

godz.9:00 kl. II-VIII w salach lekcyjnych.


(2kB)


Zakończenie roku szkolnego


godz.8:00 - kl.VII i VIII

godz.8:30 kl. I-III

godz.9:00 kl. IV-VI


(2kB)


ZDALNA SZKOŁA +"Zdalna Szkoła+" to kolejny program, który pomaga uczniom i nauczycielom w dostępie do zdalnej edukacji.Zakup sprzętu sfinansowano w ramach realizacji projektu pn."Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Za pozyskane pieniądze zakupiono laptopy, które służą uczniom podczas zdalnej edukacji.
(2kB)ZEBRANIA


W dniu 7 czerwca 2021 r. odbędą się konsultacje z rodzicami:

godz. 16:30 - 17.00 kl.I-III

godz. 17:00 - 18.30 kl. IV-VIII

Spotkania będą się odbywały w wyznaczonych, zdezynfekowanych klasach zgodnie z przydziałem dla poszczególnych klas obowiązującym w trakcie nauczania. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce. Na terenie szkoły, w trakcie spotkań będzie obowiązywać noszenie maseczek.
(2kB)


Dzień 4 czerwca 2021 r. jest wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach będzie działać stołówka i świetlica w godzinach od 7.00 do 16.00.
Zapisy na obiad pod numerem telefonu
415 32 61 76(2kB)


Z dniem 31 maja 2021 r. nauczanie we wszystkich klasach szkoły odbywać się będzie w systemie stacjonarnym. Lekcje, zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe będą się odbywały wg obowiązującego planu.(2kB)

Ogłoszenie


Dni 25, 26 i 27 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Są to dni przeznaczone na egzamin ósmoklasisty. W tych dniach będzie działać stołówka i świetlica w godzinach od 7.00 do 16.00.
Zapisy na obiad pod numerem telefonu
415 32 61 76(2kB)

Harmonogram nauczania hybrydowego

(2kB)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od 3 maja 2021 r.w klasach I-III nauczanie będzie prowadzone w systemie stacjonarnym wg obowiązującego planu lekcji, zgodnie z regulaminem szkoły wprowadzonym na czas pandemii COVID 19.
W terminie od 3 -16 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Raciborzu nauczanie w klasach IV-VIII będzie kontynuowane w systemie zdalnym zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Dyrektor ZSP1 Daniel Siedlok(2kB)
Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dzień 30 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.(2kB)

(2kB)
Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dzień 7 kwietnia jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.(2kB)

BEZPIECZNA WIOSNA W ZSP NR 1
miesiąc profilaktyki i bezpieczeństwa
od 25.03.2021 r. do 30.04.2021 r.

W ramach akcji zostaną przeprowadzone zajęcia. Harmonogram dostępny poniżej.

Harmonogram działań(2kB)

POKONAJMY RAZEM KORONAWIRUSA

Informacja o aplikacji

(2kB)

Rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się od 8 do 16 marca 2021 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu poniżej.

Zarządzenie PM Racibórz ws. rekrutacji do 1 klasy szkoły podstawowej(2kB)

Od 18 stycznia br. zostają przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu poniżej.

Ogłoszenie
Regulamin organizacji zajęć dla uczniów klas I-III(2kB)

(2kB)

KONKURS ŚWIĄTECZNY

Zachęcamy do udziału!

(2kB)

Zdalne nauczanie zostaje przedłużone do świąt Bożego Narodzenia


zasady zdalnego nauczania


(2kB)

DNI WOLNE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Raciborzu informuje, że zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.) dni 12-13 listopada 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (termin został skonsultowany z Radą Rodziców Szkoły oraz z Samorządem Uczniowskm) W tych dniach w godzinach od 7:00 do 16:00 w szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze na świetlicy.(2kB)

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

W związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia stacjonarne w Szkole Podstawowej nr 14 zostają zawieszone dla klas IV-VIII od 26 października do odwołania.

Zarządzenie Dyrektora
zasady zdalnego nauczania(2kB)

Święto Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela dzień 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W godzinach od 7.00 do 16.00 czynna będzie świetlica szkolna. Uczniów, którzy będą korzystali w tym dniu z obiadu należy zgłosić intendentce do dnia 13.10.2020 r. do godz. 8.00.(2kB)


Otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek. Oznacza to, że mamy do wydania aż 15.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki! W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym - UCZNIOM, RODZICOM, NAUCZYCIELOM - włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek prosimy o zgłaszanie,do biblioteki, swoich propozycji tytułów wartościowych książek, które mogłyby uzupełnić księgozbiór.(2kB)

ZEBRANIA


W dniu 7 września 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami:

godz. 17:30 rodzice kl. 1,2,5,6a,8

godz. 18:00 rodzice kl. 3,4,6b,7
(2kB)ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021


Harmonogram


(2kB)

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 14 PRZY ZSP 1 w RACIBORZU OBOWIĄZUJĄCY W CZASIE PANDEMII COVID-19


Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zasady


(2kB)

SPOTKANIE DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w ZSP nr 1 w Raciborzu, Daniel Siedlok,
zaprasza rodziców dzieci pierwszej klasy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się
27 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00 w sali na I piętrze.(2kB)

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor ZSP 1, Daniel Siedlok, serdecznie dziękuje firmie Bentley Systems - biuro w Polsce za przekazanie pomocy naukowych w ramach projektu wsparcia edukacji STEM.

Wykaz otrzymanych pomocy naukowych

Otrzymane pomoce dydaktyczne zostaną wykorzystane przez naszych uczniów do tworzenia prezentacji multimedialnych w trakcie zajęć z informatyki oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych - matematyki, fizyki i chemii.(2kB)

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Informacja


(2kB)

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 IM. ARKI BOŻKA W RACIBORZU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Informacja


(2kB)

AKTUALNA OFERTA SZKÓŁ POWIATU RACIBORSKIEGO


Informator 2020/2021(2kB)


HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Terminy postępowania rekrutacyjnego(2kB)
(2kB)
PODZIĘKOWANIEW dniu 14 maja dyrektor szkoły Daniel Siedlok odebrał, w siedzibie firmy Eko Okien, podarunek w postaci 5 laptopów, które będą wykorzystane w procesie zdalnej nauki. Laptopy zostaną przekazane uczniom naszej szkoły.
Serdecznie dziękujemy!


(2kB)


Do 24 maja przedłuża się nauczanie zdalne!

Informacja na stronie MEN- czytaj tutaj

Jak informuje Minister Edukacji Narodowej Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.(2kB)

(2kB)INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZOWANIA NAUKI W DOMUInformacja dla rodziców

(2kB)ZAPISY DO SZKOŁY

Szanowni Państwo!


Zapraszam do zapisów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 14 w Raciborzu na rok szkolny 2020/2021.
W celu zapisania dziecka mieszkającego w obwodzie należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zgłoszenie (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2).
Aby zapisać dziecko spoza obwodu, należy złożyć w tym samym miejscu wniosek (załącznik 3). Warto więc sprawdzić, czy ulica, na której kandydat zamieszkuje, znajduje się w obwodzie placówki (załącznik nr 4).
Dokumenty do wypełnienia można również pobrać w sekretariacie szkoły.
Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu na ulicę Jordana 6 do 27 marca 2020r. w godz. od. 9.00 do 12 00 lub pocztą elektroniczną (scany podpisanych dokumentów) na adres zspraciborz@poczta.fm

Dyrektor ZSP nr 1 w Raciborzu Daniel Siedlok

Załączniki do pobrania znajdują sie poniżej :

Zalacznik-1-zgloszenie do szkoly.doc
Zalacznik-2-oswiadczenie o miejscu zamieszkania.doc
Zalacznik-3-wniosek o przyjecie do 1 klasy.doc
Zalącznik 4 obwod SP 14 w ZSP 1.docx

Zalacznik-5-klauzula informacyjna.pdf
Zalacznik-6- klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
Zalacznik-7-zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

(2kB)Drodzy Rodzice,


decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia w szkole
od 12 do 25 marca 2020r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek,
12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Natomiast od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone. Uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Informacja na stronie MEN- czytaj tutaj

(2kB)Rekolekcje - 25, 26, 27 marca 2020

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH


(2kB)


Zebrania


W dniu 27 stycznia 2020 r. odbędą się zebrania z rodzicami:

kl. 1 - 3 o godz. 17.00,

kl. 4 - 8 o godz. 17.30.
(2kB)


(883kB)ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA


Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2019 r.

2-3 stycznia 2020 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć

dydaktyczno - wychowawczych.

W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 7.00-16.00.

Pierwszym dniem nauki będzień dzień 7 stycznia 2020 r.

Życzymy Państwu radosnych, spokojnych świąt!
(2kB)


(102kB)

Drodzy Państwo!

Idą Święta! O bliźnich należy pamiętać, szczególnie o tych

co sami nie radzą sobie czasami.

Otwieramy więc CHARYTATYWNY KIERMASZ ROZMAITOŚCI

i zapraszamy do nas w gości!!!

Przyjdź i "Podaruj Serce" - wspomagamy wychowanków DPS w Kietrzu

W programie JASEŁKA i występy artystyczne uczniów i nauczycieli,

licytacja ciast konkursowych wzorowanych na "CIASTKU"

(bohaterze filmu Shrek)

oraz sprzedaż fantów.

Dodatkowo w ramach kiermaszu odbędzie się o godz. 20.00 w szkolnej bibliotece

KONCERT PIOSENKI POETYCKIEJ W WYKONANIU

"ZIMAŁKA DUET"

w składzie Grzegorz Zimałka (gitara, śpiew) i Daniel Siedlok (gitara).


Podczas trwania kiermaszu będzie można zakupić świąteczne ciasteczka,

jak również skorzystać z kawiarenki z domowymi pachnącymi ciastami, kawą,

herbatą i napojami.


ZAPRASZAMY 13 GRUDNIA NA GODZ. 18:00,

SALA GIMNASTYCZNA ZSP1

(102kB)

Rada Rodziców SP 14 w Raciborzu w związku z nadchodzącym szkolnym świątecznym kiermaszem "Podaruj serce", który odbędzie się w dniu 13 grudnia o godz. 18.00 ogłasza konkurs na upieczenie świątecznego piernika lub ciasta wzorowanego na "Ciastku" - bohaterze z filmu "Shrek". Wypieki należy przynosić do dnia 13 grudnia do sekretariatu szkoły. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody. Za zgodą uczestników prace biorące udział w konkursie zostaną poddane licytacji a zgromadzone środki przeznaczone na pomoc wychowankom DPS w Kietrzu.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o przekazywanie w terminie do 6 grudnia 2019 r. półproduktów na wypiek świątecznych ciasteczek z przeznaczeniem na szkolny świąteczny kiermasz "Podaruj serce". Prosimy o (: margaryny, masło, cukier puder, bakalie, orzechy, kakao, posypki itp. Produkty należy składać u pani intendentki.


(2kB)


Zebrania


W dniu 2 grudnia 2019 r. odbędą się zebrania z rodzicami:

kl. 1 - 3 o godz. 16.30,

kl. 4 - 8 o godz. 17.00.(2kB)


K O M U N I K A T


Uroczysta akademia z okazji rozpoczęcie roku szkolnego 2019 /2020 w Szkole Podstawowej nr 14 im. Arki Bożka odbędzie się w dniu 2 września o godz. 9:00 na Sali gimnastycznej.
Rogi obfitości dla uczniów klasy pierwszej proszę przynieść na salę gimnastyczną 15 minut wcześniej. Zapisów na świetlicę i obiady będzie można dokonać u wychowawców klas poprzez wypełnienie właściwych zgłoszeń.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)I N F O R M A C J A


Informuję, że wywiadówki z rodzicami na koniec roku szkolnego (podsumowanie roku oraz propzycje ocen końcoworocznych) odbędą się 3 czerwca 2019 r.;
kl. I-III godz. 16.30
Kl. IV -VIII - godz. 17.00.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)K O M U N I K A T


Informuję, że akcja strajkowa pracowników naszej szkoły i przedszkola została zawieszona. Od dnia 29 kwietnia wszystkie zajęcia w szkole i przedszkolu będą się odbywać zgodnie z planem.

Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Ogłoszenie


Na podstawie informacji uzyskanych od Komitetu Strajkowego w ZSP 1 informuję, że w czwartek tj. 25.04.2019 r. będzie kontynuowana akcja strajkowa w naszej placówce.
Ze względu na braki kadrowe wśród nauczycieli spowodowane sytuacją strajkową, zaplanowane zajęcia świetlicowe dla jednej grupy w godz. od 7.00 do 16.00. Proszę o zgłoszenie przed godz. 8.00 u intendentki chęć skorzystania z obiadu.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)KOMUNIKAT


Informuję, że na dzień 23.03.2019 r. w dalszym ciągu trwa strajk nauczycieli szkoły i przedszkola.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)KOMUNIKAT

Informuję, że egzaminy ósmoklasistów odbędą się w ustalonych przez OKE terminach.
15.04.2019 r. - j. polski - godz.9.00
16.04.2019 r. - matematyka - godz. 9.00
17.04.2019 r. - j. angielski - godz. 9.00
17.04.2019 r. - j. niemiecki - godz. 9.00

Uczniowie proszeni są o przybycie min. 30 min. Przed wyznaczoną godziną sprawdzianu.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Szanowni Rodzice,

W naszej placówce sytuacja strajkowa nie uległa zmianie. W dniu jutrzejszym, tj. 12.04.2019 r. przewiduje się że, dalszym ciągu będzie kontynuowana akcja strajkowa w szkole i przedszkolu.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 & 5 ust. 1 ogłaszam dni 15, 16 oraz 17 kwietnia dniami wolnymi w Szkole Podstawowej nr 14 od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W godz. od 8.00 do 16.00 czynna będzie świetlica szkolna.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Szanowni Rodzice,

Sytuacja strajkowa w naszej placówce nie uległa zmianie. Przewiduje się, że w dniu jutrzejszym tj. 11.04.2019 r będzie trwał strajk.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Szanowni Rodzice,

w dniu dzisiejszym pracownicy przedszkola i szkoły kontynuowali akcję strajkową. Przewiduje się , że w dniu jutrzejszym tj. 10.04.2019 r nadal będzie trwał strajk. W związku z problemami kadrowymi, zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie w trakcie trwania strajku możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki. O wszelkich zmianach dotyczących sytuacji w naszej placówce będą Państwo informowani na bieżąco.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)Komunikat dyrektora ZSP 1
Szanowni Rodzice !

W dniu dzisiejszym, 8.04.2019 r., większość pracowników naszej szkoły i przedszkola przystąpiła do bezterminowego strajku. W trakcie trwania strajku, może dochodzić do sytuacji, w której zapewnienie należytej opieki będzie niemożliwe, jeśli liczba uczniów /wychowanków będzie przekraczać dopuszczalne maksimum. Jest to uzależnione od liczby nauczycieli niestrajkujących, którzy będą mogli prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie w trakcie trwania strajku możliwości zapewnienia swojemu dziecku opieki.
O wszelkich zmianach dotyczących sytuacji w naszej placówce będą Państwo informowani na bieżąco.
Bardzo proszę o zrozumienie tej trudnej sytuacji.
Dyrektor ZSP 1
Daniel Siedlok


(2kB)


(2kB)

(2kB)(2kB)Zebrania


W dniu 14 stycznia 2019 r. odbędą się zebrania z rodzicami:
kl. 1 -3 o godz. 16.30,
kl. 4 - 8 o godz. 17.00.(2kB)


(883kB)

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego zimowa przerwa świąteczna w szkole trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia.
Dzień 2 stycznia 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu w godz. od 7.00 do 16.00 czynna będzie świetlica.(2kB)(102kB)

Drodzy Państwo!

Idą Święta! O bliźnich należy pamiętać, szczególnie o tych co sami nie radzą sobie czasami.
Otwieramy więc CHARYTATYWNY KIERMASZ ROZMAITOŚCI i zapraszamy do nas w gości!!!
Przyjdź i "Podaruj Serce" - wspomagamy wychowanków DPS w Kietrzu
W programie JASEŁKA i występy uczniów, licytacja prac z konkursu na
najlepszego "ŚWIĄTECZNEGO BAŁWANKA"
ZAPRASZAMY 7 GRUDNIA NA GODZ. 17:30,
SALA GIMNASTYCZNA ZSP1
Stragany z ozdobami świątecznymi i ciastkami (wypieki rodziców), kawiarenka z domowym ciastem, kawa, herbata, napoje.
(102kB)

Rada Rodziców SP 14 w Raciborzu w związku z nadchodzącym szkolnym świątecznym kiermaszem "Podaruj serce", który odbędzie się w dniu 7 grudnia o godz. 17.30 ogłasza konkurs na wykonanie "Świątecznego bałwanka" dowolną techniką. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w formie talonów na "żywą choinkę" oraz "żywego karpia". Za zgodą uczestników prace biorące udział w konkursie zostaną poddane licytacji a zgromadzone środki przeznaczone na pomoc wychowankom DPS w Kietrzu.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o przekazywanie w terminie do 30.11.2018 r. półproduktów na wypiek świątecznych ciasteczek z przeznaczeniem na szkolny świąteczny kiermasz "Podaruj serce". Prosimy o (: margaryny, masło, cukier puder, bakalie, orzechy, kakao, posypki itp. (za wyjątkiem mąki, którą już otrzymaliśmy). Wszystkich chętnych, najlepiej po jednym przedstawicielu z każdej klasy, prosimy o pomoc w pieczeniu ciasteczek w dniu 30.11.2018 r. o godz. 16.00 w szkolnej kuchni.

(2kB)W związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP
tj. 12.11.2018 r. dniem wolnym od pracy.(2kB)TYDZIEŃ PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RACIBORZU


(105kB)

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 1 W RACIBORZU
OD 15.10.2018 (poniedziałku) DO 23.10.2018 (wtorku)
15.10.2018 (PONIEDZIAŁEK)
DIETETYK ( 8.00 - 11.00) sala gimnastyczna
Temat: Jesteś tym co jesz.
Klasy I - III oraz przedszkole 6 - latki od 8.00 do 8.45 - 1 lekcja
Klasy IV - VI od 8.55 do 9.40 - 2 lekcja
Klasy VII - VIII od 9.50 do 10.35 - 3 lekcja
Dla zainteresowanych dokonywana będzie analiza masy i składu ciała.
(od 10.35 do 11.00 ) 17.10.2018 (ŚRODA)
SANEPID (8.00 - 9.40) sala gimnastyczna
Prelekcja na temat: Dopalacze, wypalacze groźne narkotyki.
Alkogogle, narkogogle - możliwość przejścia wyznaczonej trasy, by zobaczyć jak zachowuje się organizm człowieka pod wpływem alkoholu i po zażyciu narkotyków.
Klasy VI - VIII od 8.00 do 9.40 (sala gimnastyczna) - 1,2 lekcja
18.10.2018 CZWARTEK
POLICJA (8.55 - 10.35) sala gimnastyczna
Klasa VI - VIII od 8.55 do 10.35 (2,3 lekcja)
Wykład na temat: Wypadki na drogach - najczęstsze przyczyny, skutki. Jak powinien zachować się bezpośredni świadek zdarzenia wypadku drogowego. Postępowanie na miejscu wypadku. Zachowanie się na drodze pieszych, rowerzystów.
19.10.2018 (PIĄTEK)
STRAŻ POŻARNA (8.55 - 10.35) (sala gimnastyczna)
Prelekcja przedstawiciela Straży Pożarnej na temat: Przyczyn pożaru, zasad zachowania się podczas pożaru oraz zapobiegania pożarom. Ewakuacja.
Klasa I - IV oraz przedszkole od 8.55 do 9.40 (2 lekcja)
Klasa V - VIII od 9.50 - 10.35 (3 lekcja)
22.10 - 23.10.2018 ( PONIEDZIAŁEK, WTOREK)
ARCHIPELAG SKARBÓW
Klasa VII - VIII
DZIAŁANIA DODATKOWE:
 • " Szkolenie Rady Pedagogicznej ( przez inspektora PPOŻ )
 • " Ciekawe lekcje wychowawcze na tematy związane z profilaktyką uzależnień, zdrowym odżywianiem itp.
 • " Prezentacje multimedialne dot. profilaktyki uzależnień w wykonaniu uczniów klas 8 lub wolontariuszy.
 • " Konkursy dotyczące Profilaktyki uzależnień dla uczniów
 • " Wystawa prac konkursowych na holu przed rodzicami
 • " Projekcja filmów i bajek profilaktycznych dla klas SP I-III - bajki profilaktyczne, klas IV-VI - filmików edukacyjnych, klasy 7 i 8 - film pt."Kuzyn"
 • " Czytanie bajek o tematyce profilaktycznej młodszym kolegom klas I - III na świetlicy szkolnej przez wolontariuszy szkolnego wolontariatu.


Regukaminy konkursów plstycznych:
 • klasy 1 - 3
 • klasy 4 - 5
 • klasy 6 - 8


 • (2kB)


  (43kB)

  Konkurs

  Szkolne przygody Gangu Słodziaków
  Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - III do wzięcia udziału w konkursie edukacyjnym z Gangiem Słodziaków. Celem konkursu pt. "Szkolne Przygody Gangu Słodziaków" jest budowanie nawyku codziennego czytania. Czytanie pobudza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pamięć i koncentrację. Aby wypracować nawyk codziennego czytania, każde dziecko otrzyma album z drzewkiem czytelniczym, w którym za każdy dzień głośnego (min. 10 min) czytania otrzyma od wychowawcy naklejkę ze Słodziakiem. Chętni uczniowie klas I-III wezmą udział w konkursie, a będzie on na napisaniu lub narysowaniu własnej historii o dalszych przygodach Gangu Słodziaków i przedstawienie jej w zależności od poziomu:
  Klasy I- rysują swoje historie;
  Klasy II - tworzą komiks;
  Klasy III - piszą krótkie historie i je ilustrują.
  Nagrody w konkursie na szczeblu szkolnym to maskotki Słodziaków i książki "Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków", natomiast na szczeblu ogólnopolskim to dofinansowanie księgozbioru do szkolnej biblioteki w wysokości 3000 zł oraz nagrody dla ucznia i jego zespołu klasowego.


  (2kB)


  (46kB)
  (2kB)  (68kB)
  Szczypta aktywności, duża dawka humoru, odrobina wysiłku
  Kęs współpracy i troszeczkę spontaniczności dziecinnej.
  Jeżeli posiadasz te składniki - startuj w OLIMPIADZIE RODZINNEJ
  Grono pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski zapraszają na piknik jesienny "Olimpiada Rodzinna"
  27 września 2018 r. godz. 16.30 w Szkole Podstawowej nr 14 w Raciborzu
  Dodatkowe atrakcje? Szkolna kawiarenka a w niej kulinarne sensacje!!!
  Drużyny dwuosobowe: dziecko + rodzic startują w typowo rekreacyjnych konkurencjach n. rzutki, alkogogle, mini quiz itp.
  Dla Zwycięzców dyplomy i puchary
  oraz karty rabatowe do jednej z raciborskich pizzerii.


  (2kB)


  Zajęcia Aikido  (82kB)

  Pierwszy trening w tym sezonie już 4 września 2018 r.
  Serdecznie zapraszamy na zajęcia we wtoreki i czwartki,
  godz. 17.00-19.00.
  ZSP nr 1
  Ul. Jordana 6
  47-400 Racibórz


  (2kB)