Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to organizator konkursu na utworzenie na terenie placówki oświatowej przestrzeni dedykowanej prowadzeniu zajęć z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii i geologii w szkołach podstawowych i średnich.
Dofinansowane zostały zadania, które wyróżniały się kreatywnością i pomysłowością w sposobie zagospodarowania terenu oraz uatrakcyjnienia i podniesienia poziomu zajęć dydaktycznych. Dotacje w tym konkursie zdobyła gmina Racibórz na dofinansowanie, między innymi, zadania pod nazwą: „Ekopracownia pod chmurką – przygody w otoczeniu przyrody” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu.
Planowany koszt zadania wyniósł 87000zł, miasto zabezpieczyło środki w wysokości 17600zł dotacja wynosiła 69400 zł. Prawie 50000 zł przeznaczono na pomoce dydaktyczne, a blisko 12000zł na rewitalizację terenu.
 
Dziś w Markowicach odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej w Raciborzu Ekopracowni pod chmurką. W uroczystościach wzięli udział: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Adam Lewandowski, Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, Naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Żychski oraz pracownicy szkoły i uczniowie.
Szkoła zyskała cudowną przestrzeń:
– miejsce do zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu dzięki rewitalizacji altany,
– bogatą bazę dydaktyczną, między innymi:
* plenerowe gry ekologiczne,
* stację meteorologiczną,
* fotościankę plenerową,
* ławostoły edukacyjne,
* kilka zestawów doświadczalnych badających jakość powietrza, gleby, wody, energii odnawialnej,
* lupy, mega lupy, pojemniki do obserwacji owadów, roślin,
* hotel dla owadów,
* domki dla motyli.
Oprócz tego:
– dokonano wielu nasadzeń ciekawych roślin,
– dla uczniów każdej klasy stworzono warzywniaczki,
– zagospodarowano teren wokół altany,
– zamontowano kompostownik, kosz do segregacji śmieci, zbiorniki na deszczówkę.
 
„Przygody w otoczeniu przyrody”? Mamy to!!! Dzięki Ekopracowni pod chmurką. 🌿 ☁️
Skip to content