Słów kilka

o nas

W skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 wchodzą:
Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Przedszkole nr 17.
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Arki Bożka to publiczna szkoła ośmioletnia prowadzona przez Miasto Racibórz,
kształcąca dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Szkoła funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz szkolne akty prawne: Statut, Wewnętrzny System Oceniania, Program Wychowawczy, Szkolny Zestaw Programów Nauczania, Regulamin Szkoły.
Realizuje własną Misję Szkoły i Model Absolwenta.Wizja szkoły

„WYCHOWANIE JEŚLI NIE JEST WZOREM I MIŁOŚCIĄ,
NIE JEST WYCHOWANIEM”
(Johann Heinrich Pestalozzi)Misja szkoły

SZKOŁA ZWYCIĘSTWA:
– intelektu, woli, ducha, ciała,
– wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
– zaangażowania w naukę, zabawę, pracę,
– kreatywnego myślenia,
– radości, humoru i entuzjazmu.

NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE
KSZTAŁCENIA NA NAJWYŻSZYN POZIOMIE.

Będziemy się zatem starać:

1.    Zapewniać ciągłość realizacji zadań i celów uwzględnionych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2. Wspomagać i pozytywnie motywować talenty i możliwości dziecka.

3.   Zapewniać właściwe warunki dla procesu uczenia się.

4.   Działania edukacyjne opierać na życzliwości, szacunku i partnerstwie.

5.   Zapewniać równość szans i sprawiedliwość społeczną.

6.   Zachęcać do podejmowania ciągłego uczenia się (edukacja przez
całe życie).

7.   Propagować edukację środowiskową, ekologiczną, kulturalną,
techniczną, naukę języków obcych i komputeryzację.

8.   Kształtować nawyki kultury fizycznej, sportu, turystyki oraz
podstawy prozdrowotne.

Szkoła jest ważna

Dzieci są najważniejsze!

Zgodnie z filozofią naszej szkoły uwielbiamy współpracować
z rodzicami/opiekunami i zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest wybór szkoły. Szkoła to miejsce, w którym masz pewność, że Twoje dziecko będzie otoczone troską, docenione i co najważniejsze, że będzie szczęśliwe. Twoje dziecko będzie wtedy gotowe do nauki.

Play Video

O nas

Profil Szkoły

Od prawie 100 lat naszą pasją jest ….

Celem naszej szkoły jest nauczanie uczniów poprzez pozytywne doświadczenia edukacyjne, aby odnieśli 
sukces w dorosłym życiu. Wierzymy, że przy planowaniu
i wdrażaniu zajęć edukacyjnych należy wziąć pod uwagę unikalne style uczenia się uczniów. Nasza szkoła pomaga każdemu chłopcu i dziewczynce stać się uczniem odpowiedzialnym i niezależnym, myślącym twórczo, szanującym siebie i innych oraz doceniającym różnice między ludźmi.

Często zadawane pytania

Co za nami? Co w trakcie?
A co przed nami?

Nie stoimy w miejscu…. my się ciągle rozwijamy

0%
Humanities
0%
Arts
0%
Social Studies
0%
Science
WAŻNE KAMIENIE MILOWE

Kalendarium Szkoły

1.05.1923

Otwarcie szkoły

W roku 1923 Markowicach rozpoczęto starania o założenie Polskiej Szkoły Mniejszościowej. Sprawą zbiórki zgłoszeń zajął się Arka Bożek, mieszkaniec Markowic. Do szkoły polskiej zgłosiło się 82 dzieci. Prośbę o pozwolenie na otwarcie szkoły wysłano za pośrednictwem Związku Polaków do regencji w Opolu. Mimo wielu trudności, Szkoła polska została otwarta 1 maja 1925r.
1.05.1923
1.0.1964

Patron szkoły

W roku 1963 wystąpiono do Kuratorium Oświaty w Opolu o nadanie szkole imienia. Z dniem 1 września 1964r. szkoła nosi imię Arki Bożka.
1.0.1964
1.09.1999

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr1

Niż demograficzny, względy ekonomiczne i reforma oświaty wpłynęły na podjęcie decyzji o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 14 i Przedszkola nr 17 w pierwszy w Raciborzu Zespół Szkolno - Przedszkolny.
1.09.1999
1.09.2023

Otwarcie budynku przedszkola

1.09.2023
Skip to content