Słów kilka

o nas

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Arki Bożka to publiczna szkoła ośmioletnia prowadzona przez Miasto Racibórz, kształcąca dzieci w wieku od 6 do 15 lat.

Przedszkole nr 17 im. Koziołka Matołka, to publiczne przedszkole prowadzone przez Miasto Racibórz, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Szkoła jest ważna

Dzieci są najważniejsze!

Zgodnie z filozofią naszej placówki stawiamy na  współprac z rodzicami/opiekunami i zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest wybór przedszkola i szkoły. Obie instytucje to miejsca, w których masz pewność, że Twoje dziecko będzie otoczone troską, docenione i co najważniejsze, że będzie szczęśliwe, a my postaramy się jeszcze o to, by nie ominęło go, to co  w życiu ważne- przyjaźń i miłość. Twoje dziecko będzie wtedy gotowe do nauki, podejmowania wyzwań, jakie przed nim stawia nowoczesny świat. 

Play Video
0
Dzieci
0
Oddziały
0
Pracownicy
0%
zadowolenie
WAŻNE KAMIENIE MILOWE

Kalendarium szkoły i przedszkola

lata 20-te XX w.

Powstanie przedszkola

Przedszkole swoja siedzibę miało wówczas w budynku przykościelnego klasztoru i pełniło funkcję opiekuńczą w formie ochronki.
lata 20-te XX w.
1.05.1925

Otwarcie szkoły

W roku 1925 Markowicach rozpoczęto starania o założenie Polskiej Szkoły Mniejszościowej. Sprawą zbiórki zgłoszeń zajął się Arka Bożek, mieszkaniec Markowic. Do szkoły polskiej zgłosiło się 82 dzieci. Prośbę o pozwolenie na otwarcie szkoły wysłano za pośrednictwem Związku Polaków do regencji w Opolu. Mimo wielu trudności, Szkoła polska została otwarta 1 maja 1925r.
1.05.1925
wrzesień 1945
Na polecenie władz oświatowych zostaje otwarte Państwowe Przedszkole w Markowicach.
wrzesień 1945
1.0.1964

Patron szkoły

W roku 1963 wystąpiono do Kuratorium Oświaty w Opolu o nadanie szkole imienia. Z dniem 1 września 1964r. szkoła nosi imię Arki Bożka.
1.0.1964
1.09.1999

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr1

Niż demograficzny, względy ekonomiczne i reforma oświaty wpłynęły na podjęcie decyzji o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 14 i Przedszkola nr 17 w pierwszy w Raciborzu Zespół Szkolno - Przedszkolny.
1.09.1999
7.06.2013

Nadanie przedszkolu imienia

Przedszkolu nr 17 w Raciborzu nadano imię Koziołka Matołka.
7.06.2013
1.09.2023

Otwarcie nowego samodzielnego i nowoczesnego budynku przedszkola.

1.09.2023
Skip to content