Erasmus+ 2022 - 2024

"Edukacja ekologiczna w działaniu" Environmental Education in Action

W naszej szkole realizowany jest projekt w ramach programu Erasmus+,
pt: „Edukacja ekologiczna w działaniu.” Okres realizacji projektu to 15 miesięcy. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyznała na realizację niniejszego projektu 60000 euro.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 pełni rolę koordynatora projektu, którego państwami partnerskimi są: Rumunia, Włochy, Grecja i Turcja.

Cele projektu są następujące:

  • współpraca międzynarodowa polegająca na podejmowaniu działań wynikających z tematu projektu;
  • umożliwienie uczniom i kadrze nauczycielskiej zdobywania informacji o różnorodności kultur i językach europejskich;
  • motywowanie do nauki języków obcych, a w szczególności języka angielskiego;
  • podniesienie kompetencji językowych zarówno nauczycieli, jak i uczniów;
  • wymiana doświadczeń na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej pomiędzy szkołami-partnerami biorącymi w nim udział.

Współpracujemy z innymi szkołami europejskimi. Naszymi partnerami są:

  • Szkoła Gimnaziala Oltea Doamna – Rumunia
  • Szkoła IC Pontassieve – Włochy
  • Szkoła Hamza Yerlikaya Ortaokulu – Turcja
  • Szkoła Sivas Dorteylul Ortaokulu – Turcja
  • Centrum edukacyjne Educational Center for Environment and Sustainability of Karpensi – Grecja .

W czasie trwania projektu nauczyciele i uczniowie z wszystkich szkół partnerskich będą podejmować różnorodne działania nawiązujące do tematu projektu.

Skip to content