Wychowanie przedszkolne

mgr Renata Borawska
mgr Ewa Broża
mgr Martyna Granieczny
mgr Patrycja Kalus
mgr Sandra Kolonko
mgr Sabina Libera
mgr Agnieszka Macheta
mgr Elżbieta Żurek

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Czogalik
mgr Barbara Galińska
mgr Elżbieta Kalus

Język polski

mgr Jolanta Bachryj – Bojnicka
mgr Jolanta Cyran

Język angielski

mgr Joanna Łyko – Dominik
mgr Luiza Śpiewak

Język niemiecki
Plastyka
Muzyka

mgr Agnieszka Kotula

Matematyka

mgr Jolanta Grzeszczuk – Starzyńska
mgr Dominika Rosińska

Fizyka

mgr Dominika Rosińska

Chemia

mgr Iwona Kwapisz

Geografia
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Mariusz Woskowski

Biologia

mgr Małgorzata Jakubowska

Religia
Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Małgorzata Nowak

Technika
Informatyka

lic. Piotr Armatys

Wychowanie Fizyczne
Gimnastyka Korekcyjna

mgr Elżbieta Świżewska

Doradztwo zawodowe

mgr Joanna Bończyk

Pedagog

mgr Marzena Goryl

Pedagog specjalny

mgr Anna Kornel

Psycholog

mgr Anna Dudel

Logopeda

mgr Ewa Broża

Skip to content